آفای حکایتی اسم قصه گوی ماست :)


عاشقونه ست،

یک روزی هم حل میشه
از بارش زانوی ما خم نشه
زنهار... زنهار...

که من باد میشم میرم تو موهات
حرف میشم میرم تو گوشات
فکر میشم میرم تو کله ت
من بنز میشم میرم زیر پات
فقر میشم میرم تو جیبات
من گرگ میشم میرم تو گله ت.. هی.. 

دممون گرم.. دممون گرم.. 
نزدیک میشم، دور میشم
بلکه مقبول بشم..
اینه قصه مون ...

من برق میشم، میرم تو چشمات
اشک میشم، میرم رو گونت
زلف میشم، میام رو شونت
من باد میشم، میرم تو موهات
سیگار میشم، میرم رو لبهات 
دود میشم، میرم تو ریه ت

ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه
ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه
ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه
...

 

 

*پی نوشت: آهنگ "پیش درآمد" از علی عظیمی

/ 0 نظر / 17 بازدید